Промоции

Моите GDPR права

Общия регламент за защита на данните (GDPR) е регламент за неприкосновеност на личните данни, въведен на 25 май, 2018 г. Той стандартизира широка гама от различни законодателства за поверителност на територията на ЕС в един централен набор от правила, които защитават потребителите във всички държави-членки.

Право за преносимост на данните Експортиране на личните данни, които се съхраняват в този магазин. Генериране на Excel файл, който съдържа всичките персонални данни.

Право за изтриване на всички данни Изтрийте профила си от магазина, заедно с всичките си лични данни. Всички ваши адреси, поръчки и друга информация ще бъдат заличени.

Право на анонимност Може да променяте записаните лични данни по всяко време.

Право да бъдеш информиран Информиране при събирането на всякакъв вид данни и информация.

Право за актуализиране на данните Възможност за актуализиране и променяне на данните по всяко време.

Право за ограничаване на използването на лични данни Възмжността на лицата да забранят използване на техните данни за даден тип дейност.

Право на възражение Лицето може да спре обработката на своите данни за директен маркетинг и други маркетинг активности.

Право за уведомление Ако е имало нарушение или изтичане на лични данни, клиентите трябва да бъдат информирани в рамките на 72 часа, след установяване на нарушението.
having become aware of the breach.

Бисквитки (Cookies) Законът за бисквитките е част от законодателството за поверителност, което изисква уебсайтовете да получават съгласие от посетителите да съхраняват или извличат всякаква информация на компютър, смартфон или таблет.